Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLGİ VE BAŞVURU KILAVUZLARI

Müteahhitlik numarası sorgulamak için: yambis.csb.gov.tr

Yetki Belge Grubunu sorgulamak için: mys.csb.gov.tr

 1. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
 2. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Tablosu
 3. Grupların Üstlenebileceği Maksimum İnşaat Alanı
 4. Yetki Belgesi Başvuru ve Kayıt Ücretleri
 5. Ortak Girişim Başvuru Kılavuzu
 6. İş Ortaklığı Gurup Tayini
 7. Yetki Belge No ve Atandığı Grubu Öğrenmek İçin Yapılacak İşlemler
 8. İş Deneyim Belge Tutarı Tespiti ve Grup Tayini
 9. Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyimi Olarak Kullanılması
 10. Geçici Müteahhitlik Belgesi
 11. H Grubu Müteahhitlik Belgesi Başvuru Kılavuzu
 12. G1 gurubu Yetki Belgesi Başvuru kılavuzu
 13. G gurubu Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzu
 14. F1 gurubu Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzu
 15. F gurubu Yetki Belgesi Başvuru kılavuzu
 16. E1 gurubu Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzu
 17. E gurubu Yetki Belgesi Başvuru kılavuzu
 18. D1 gurubu Yetki Belgesi Başvuru kılavuzu
 19. D gurubu Yetki belgesi Başvuru Kılavuzu
 20. C1 gurubu Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzu
 21. C gurubu Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzu
 22. B1 gurubu Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzu
 23. B gurubu Yetki Belgesi Başvuru Kılavuzu
 24. A gurubu Başvuru Kılavuzu Yetki Belgesi
 25. Kişiye ait Mezuniyet Belgesinin Şirketlerde Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
 26. Kişiye ait İş Deneyim Belgesinin Şirketlerde Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
 27. Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge