Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLGİ VE BAŞVURU KILAVUZLARI
 1. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
 2. Yapı Müteahhitliği Geçici Yetki Belgesi
 3. Yapı Müteahhitliği Yeterlilik Belgesi Başvuru Evrakları
 4. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Tablosu
 5. İş Deneyiminin Hesaplanması ve Güncellenmesine Dair
 6. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLUP Müteahhit Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-1)
 7. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLMAYIP Müteahhitlik Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-2)
 8. Yapı Müteahhitliği Başvuru Ek Formları
 9. Yapı Müteaahidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt Ücretleri ve Döner Sermaye Başvuru Kodları
 10. Yapı Müteahhitliği H Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 11. Yapı Müteahhitliği G Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 12. Yapı Müteahhitliği F Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 13. Yapı Müteahhitliği E Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 14. Yapı Müteahhitliği D Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 15. Yapı Müteahhitliği C Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 16. Yapı Müteahhitliği B Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 17. Yapı Müteahhitliği A Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 18. Ortak Girişim veya Adi Ortaklık Olması Halinde Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Belgeleri
 19. Yapı Kooperatifleri İçin İstenen Belgeler
 20. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Sunumu
 21. Sıkça Sorulan Sorular
 22. Grupların 2020 Yılında Tek Parselde Yapabileceği  Maksimum İş M2'si
 23. Yetki Belge No ve Atandığı Grubu İnternetden Öğrenmek İçin Yapılacak İşlemler