Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Yapı Kooparatif Çalışmaları

13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 03.06.2010 tarih ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun ile 13.12.1983 tarih ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen ( r ) bendi uyarınca, Yapı Kooperatifleri ve üst birliklerin kurulması, işleyişi, tasfiyesi ve denetimine ilişkin işlemleri yürütme görevi 13.12.2010 tarihi itibariyle Bakanlığımıza devredilmiştir.

Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü olarak 13.12.2010 tarihinden itibaren Yapı Kooperatifleri ve üst birliklerin kurulması, işleyişi, tasfiyesi ve denetimine ilişkin işlemlere 2653 Faal 946 terkin olmak üzere toplam 3599 adet Kooperatifle başlanılmıştır.

KOOPERATİF DAĞILIMI:

MERKEZ    : 2028 Adet

İLÇELER    : 500 Adet

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ       : 40 Adet

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ     : 85 Adet