Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Mevcut Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme Yetkisi

MEVCUT BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLEME YETKİSİ ALMAK İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUDA BULUNACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER

Mevcut binalar için aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel kişiler,  bu şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:

 

İSTENİLEN BELGELER:

  • TMMOB tarafından cari yıl içinde düzenlenmiş onaylı SMM belgesi,

                İlgili tebliğ kapsamında EKB eğitimini tamamlayan EKB uzmanı personelin kimlik kartı,

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilmiş etüd proje sertifikası,
  • Isı ve sıcaklık görüntüleme cihazı faturası veya kira sözleşmesi (firma adına düzenlenmiş),TÜRKAK ya da TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazı akreditasyon raporu,
  • Mevcut binalarda enerji kimlik belgesi düzenleme yetki belgesi ücretinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Hesabına yatırıldığına dair dekont,
  • Bu belgelerle beraber Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme teklif formu ve Bep-Tr yazılımına firma aktarım formuna gerekli firma bilgilerinin doldurulması için Yapı Malzemeleri Şubesi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.