Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
GEREKLİ BİLGİLER

GEREKLİ BİLGİLER


 1. Vahşi depolama Alanlarının ıslahı Klavuzu
 2. Turizm Konaklama Tesisleri için Kullanılacak ÇED İzleme Formu
 3. Atık Üreticileri İçin Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Kullanım Klavuzu
 4. Ambalaj Bilgi Sistemi Firma Kaydı Dilekçesi [ PDF ] [ Word ]
 5. İlimizde Katı Yakıt İzin Belgesi alan Kurum ve Kuruluşlar ve Personel 
  1. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Alan Şahıs/Firmalar Listesi 
  2. ilimizde Katı Yakıt Satış İzin Belgesine Sahip Satıcıların Listesi
  3. Katı Yakıt  Satıcı Belgesi Almak için Gerekli Belgeler [ Taahütname ] [ Dilekçe Örneği ]
 6. ÇED Yeterlik Belgesi Alan Kurum ve Kuruluşlar ile Personel
 7. Yakıt İzin Müracaatında istenen Belgeler
 8. Ensüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı [ PDF ] [ Word ], Ensüstriyel Atık Yönetim Planı Esasları [ PDF ] [ Word ]
 9. Entegre Atık Yönetimi Planı [ Hazırlama Klavuzu ] , [Genelgesi ]
 10. Turistik Tesisler için Hazırlanmış örnek Ensüstriyel Atık Yönetim Planı
 11. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Lisanslı Atık Taşıma Firmaları ve Araçlar
 12. İl Müdürlüğümüzce Egzos Emisyon Ölçüm Yetkisi Verilen Firmalar
 13. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2013 Yılı İzleme Tablosu [ Excell ] [ PDF]
 14. ÇED Yönetmeliği ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Kapamında Yapılacak Başvurularda Kullanılacak Dilekçe Örnekleri 
 15. Temiz Hava Eylem Planı Hazırlama Şablonu  [Word] , [PDF ]
 16. Katı Atık Karakterizasyonu Kitapçığı [ PDF ]Doldurulacak Tablolar [ Excell ]
 17. Atık Beyan İşleminin Nasıl Yapılacağına Dair Klavuz
 18. Atık Takip Servis Sağlayıcı Yeterlik Belgesi Olan Firmalar
 19. Halkın Katılımı Toplantısı Gazete İlanı Formatı Değişti [ İlgili Emir ] [ Yeni Format ]
 20. ÇED / Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Kullanılacak Döner Sermaye Başvuru Formu
 21. Antalya Genelinde Posa Taşımak İçin İl Müdürlüğümüzden Uygunluk Yazısı Alan Firmalar.
 22. Temiz Hava Eylem Planı Veri Takip Formu
 23. İzin Lisans ve Geçici Faaliyet Belgesi Alan İşletmeler
 24. İlimizde 2020 – 2024 Yılları Arasında Uygulanacak Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Hazırlanmıştır.
 25. Motor  Yağı  Değişim  Noktası İzin Belgesi Müracaatında Dilekçe Ekinde İstenilen Belgeler (Word)  (PDF)
 26. Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi Alan Firmaların Listesi
 27. Atık Getirme Merkezi,  
  Elektrikli ve Elektronik Atık Aktarma Merkezi,
  Atık Akümülatör Geçici Depolama,
  Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama,
  Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama,
  Motor Yağı Değişim Noktası,
  Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Firma Sorgulama