Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği

2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.

25 Ocak 2019
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.
2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project 3. Toplantısı Yapıldı.

AB PROJEMİZİN ÜÇÜNCÜ ULUSÖTESİ TOPLANTISI (M3) VE EĞİTİM PROGRAMI (C3) ETKİNLİĞİ ANTALYA’DA BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen ve İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Denetimlerde Çevresel Gürültü Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi (2017-01-TR01-KA202-046790-Noise Training Project)” başlıklı projemizin üçüncü ulus ötesi toplantısı ve eğitim faaliyeti 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Projemizin III. Ulusötesi toplantısı; İl Müdürümüz Sayın Tevfik ALTINAY’ın makamına ziyaret ile başlamış olup  proje ortaklarımız olan  İspanya’dan  Universidad Politecnica de Madrid, İtalya’dan Universita Degli Studi Di Firenze ile  Vie En.Ro.Se. Ingegneria Srl’den gelen uzmanlar ile birlikte İl Müdür Yardımcımız Mehmet Akın, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürümüz Sezer Kaya ve Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü teknik personellerinden Nilgün Akbulut Çoban, Murat Özcan ve Özgür Aykan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.    Projede bugüne kadar gelinen nokta ve sonrasında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin görüşmelerde bulunulmuştur.

Projemizin üçüncü eğitim programı “Çevresel Gürültü Yönetiminde Yasal Yaklaşımlar” odağında gerçekleştirilmiş olup öncelikle ülkemizdeki çevresel gürültü konusunda yasal altyapıyı proje ortaklarımızla paylaşmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay;

  • İl Müdürlüğümüz Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdür V. Sezer Kaya’nın “Antalya’da Çevresel Gürültü Yönetimi ve Denetimler” konulu sunumu ile başlamış olup
  • İl Müdürlüğümüz Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünden Proje temas kişisi Nilgün Akbulut Çoban tarafından “Projenin Kısa Tanıtımı ve İlk Sonuçları”  konulu sunum ile devam etmiştir.
  • Çevresel gürültü alanında çalışan/çalışacak kişilere yönelik verilen eğitimlerde kullanılması önerilen ve proje kapsamında taslak olarak geliştirilen müfredat önerisi, proje ortağı Madrid Politika Üniversitesi’nden Cesar Asensio tarafından sunulmuştur.
  • Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürü Nuray Hüsmen tarafından “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
  • Bakanlığımız, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürü Nesrin Yılmaz Aslan tarafından “Çevresel Gürültü Ölçüm Laboratuvarlarında Yeterlilik ve Denetim”
  • TÜBİTAK Çevre ve Üretim Enstitüsü’nden Doç.Dr. Nesimi Özkurt ve Deniz Sarı tarafından “Türkiye’de Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları”
  • ODTÜ’den Prof. Dr. Arzu Sorguç Gönenç tarafından “Türkiye’de Çevresel Gürültü Sertifika Programları ve Eleştirel Bakış” konulu sunumlar interaktif bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda gerçekleştirilen tüm sunumları içeren kitapçık program esnasında toplantı katılımcılarına dağıtılmış olup bahse konu sunumlara kısa zaman içerisinde Projenin Linkedin Grubundan (Noise Training Project-NTP-Erasmus+) ve hazırlanma aşamasında olan projenin websitesinden (www.noise-training.eu) ulaşılabilecektir.

Bunun yanında;  eğitim programı çerçevesinde proje kapsamında bugüne kadar geliştirilen fikri çıktılar güncel halleriyle değerlendirilmeye alınmış olup daha kaliteli hale getirilmesine yönelik izlenecek adımlar planlanmıştır. Proje ortağı olan üç ülkedeki çevresel gürültü denetimlerinde gerçekleştirilen ölçümler ve değerlendirmeleri karşılaştırabilmek amacıyla “gerçek durum çalışması”nı kapsayan atölye çalışması yapılmış olup aynı anda aynı ses kaynağı için aynı alıcı noktada ölçümler alınmıştır. Buna ilişkin değerlendirmeler herbir proje ortağı ülkenin kendi ulusal mevzuatları kapsamında yapılarak sonuç raporları paylaşılacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır