Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği
EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

                                                                  EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

 

 

         Çevre sorunlarının çözümüne yönelik arayışta; gençlerin ve özellikle öğrencilerin önemli aktörler olduğu bilinciyle “Çevre Eğitim Projesi“ hazırlanarak tüm öğrencilerin ve gençlerin çevrelerine duyarlı olmalarını ve katılımlarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 14/10/1999 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarına yönelik olarak çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması , değerlendirilebilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımı konularında öğrencilerin eğitilmesi amacıyla okullarda yapılan eğitim çalışmaları, geçmiş yıllarda da olduğu gibi, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 30 ilköğretim okulunda eğitimler yapılmaktadır.

 

                                    

 

                       

                                                                              

                                   2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılında Çevre Eğitimi Verilecek Okullar