Harita Grubu Faaliyetleri.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 05.06.2008 tarih 4804 sayılı yazı 2013/17 Genelgesi çerçevesinde İlimiz sınırları içerisindeki tüm Belediye ve Kamu kuruluşlarınca onaylanan her tür ölçekteki İmar Planları, ilave ve değişiklik planları, plan açıklama raporları, askı tutanakları, planın onanmasına esas meclis kararları ve hali hazır haritalarının birer sureti Müdürlüğümüze sayısal ortamda gönderilmektedir.