GEREKLİ BİLGİLER

           G E R E K L İ   B İ L G İ L E R

01 - Vahşi depolama Alanlarının ıslahı Klavuzu
02 - Turizm Konaklama Tesisleri için Kullanılacak ÇED İzleme Formu
03 - Ulusal Atık Taşıma Formu Talep Eden Kişi/Firmaların İzlemsi Gereken Yol 
04 - Ambalaj Atıklarının Bildirimi İçin Kod ve Şifre Alma İşlem Açıklamaları    [ Örnek Dilekçe ]
05 - Atık Üreticileri İçin Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Kullanım Klavuzu
06 - Atık Ambalaj Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
07 - İlimizde Katı Yakıt İzin Belgesi alan Kurum ve Kuruluşlar ve Personel 
      07a- Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Alan Şahıs/Firmalar Listesi 
      07b- ilimizde Katı Yakıt Satış İzin Belgesine Sahip Satıcıların Listesi
08 - Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama yapan GFB/Çevre İzin ve Lisansı olan Firmalar
09 - Bitkisel Atık Yağlar Hakkında DUYURU !
10 - Bakanlık Tarafından Belge Duzenlenen Cevre Danışmanlık Firmaları
11 - ÇED Yeterlik Belgesi Alan Kurum ve Kuruluşlar ile Personel
12 - Yakıt İzin Müracaatında istenen Belgeler
13 - Ensüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı [ PDF ] [ Word ], Ensüstriyel Atık Yönetim Planı Esasları [ PDF ] [ Word ]
14 - Entegre Atık Yönetimi Planı [ Hazırlama Klavuzu ] , [Genelgesi ]
15 - Turistik Tesisler için Hazırlanmış örnek Ensüstriyel Atık Yönetim Planı
16 - Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Lisanslı Atık Taşıma Firmaları ve Araçlar
17 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşl. Müd. 2017 Yılı Birim Fiyat Listesi
18 - İzin Lisans ve Gecici Faaliyet Belgesi alan işletmeler
19 - İlimizde Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Alan Firmalar
20 - İl Müdürlüğümüzce Egzos Emisyon Ölçüm Yetkisi Verilen Firmalar
21 - Yetkili Çevre Laboratuvarları
22 - İl Müdürlüğümüzde Lisans Alan Atık Alma Gemisi Bulunmamaktadır.
23 - İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2013 Yılı İzleme Tablosu [ Excell ] [ PDF]
24 - ÇED Yönetmeliği ve Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Kapamında Yapılacak Başvurularda Kullanılacak Dilekçe Örnekleri 
25 - Temiz Hava Eylem Planı Hazırlama Şablonu  [Word] , [PDF ]
26 - Katı Atık Karakterizasyonu Kitapçığı [ PDF ]Doldurulacak Tablolar [ Excell ]
27 - Atık Taşıma Lisanslı Firma ve Araçlar    
28 - Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara DairYönetmelik İlanı. 
29 - Çevresel Bilgi Sistemine Firma ve Tesis Ekleme Klavuzu. 
30 - Atık Beyan İşleminin Nasıl Yapılacağına Dair Klavuz
31 - Atık Akümülatör Geçici Depolama Yeri İzni Alan Firma/kişiler
32 - Atık Takip Servis Sağlayıcı Yeterlik Belgesi Olan Firmalar
33 - Halkın Katılımı Toplantısı Gazete İlanı Formatı Değişti [ İlgili Emir ] [ Yeni Format ]
34 - ÇED / Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Kullanılacak Döner Sermaye Başvuru Formu