Denetimlerde Çevresel Gürültü Yönetimi Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi.
23 Ekim 2017

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ ÖN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çevresel gürültü kirliliği her geçen gün artmakta ve özellikle kentlerde yaşayan insanların sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Avrupa Birliği (AB) Çevre Eylem Programı, 2020 yılına kadar çevresel gürültü kirlilik seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü’nin önermiş olduğu limit değerlere ulaşmasını hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmaya yönelik  temel politikalardan biri; 2002/49/EC sayılı AB Çevresel Gürültü Direktifi’dir. Bu yasal düzenleme; ülkemiz ulusal mevzuatı ile 2005 yılında uyumlaştırılmış olup “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği” adıyla yürürlüğe konulmuştur. Çevresel Gürültü Direktifi uygulamalarını değerlendiren 2016 yılı AB Raporlarında üye devletlerin, bahse konu direktifi kendi ulusal mevzuatlarına aktarımları ve uygulamaları sürecinde yerel otoritelerce farklılıklar gösterdiğini ve bu bağlamda bilgi değişiminin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Aynı şekilde ülkemizde de ÇGDY Yönetmeliği’ne ilişkin yerelde uygulamalar İl Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediye başkanlıklarınca yürütülmektedir.

Etkin bir çevresel gürültü yönetimi için bu alanda mesleki yeterliliklerin arttırılması büyük önem taşımaktadır Bu bağlamda; İl Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na 2017 yılı teklif çağrısı döneminde “Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar” faaliyeti kapsamında Il Müdürlüğümüz Çevre ve Denetimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Denetimlerde Çevresel Gürültü Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi (Improvement of Environmental Noise Management Skills in Audits)” adlı   proje başvurumuz toplam 206 başvuru arasından kabul edilen 26 projeden biri olmuştur.

Proje iki yıl sürecek olup proje ortakları İspanya’dan Madrid Politika Üniversitesi (Akustik Araştırma Birimi), İtalya’dan Florence Üniversitesi  ile Vi.en.Rose Akustik Mühendislik’tir. Proje sonucunda; Türkiye, İtalya ve İspanya’da çevresel gürültü yönetimine ilişkin denetimlerde  yasal, teknik ve iletişim yöntemleri çerçevesinde bilgi değişimleri ve yenilik transferi gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile ilgili olarak Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Nilgün AKBULUT ÇOBAN tarafından  İl Müdürlüğümüz personeline kurum içi ön bilgilendirme toplantısı, il müdürlüğümüz toplantı salonunda 13 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.