3621 Sayılı Kıyı Kanunu Uygulamaları Hk. Çalışmalar

3621 sayılı Kıyı Kanunu Uygulamaları Hakkındaki Çalışmalar

 

 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin talimatları üzerine; Antalya İlinin yaklaşık 630 kilometre uzunluğundaki kıyıların tamamını kapsayan onaylı kıyı kenar çizgilerinin kıyı bandı ve sahil bandını (ilk 50 ve ikinci 50 metre) kapsayacak şekilde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı yapılaşma ve uygulamaların tespit edilmesi, bunların haritalar üzerine işlenmesi ve listelenmesi için arazi çalışmalarına 20.09.2013 tarihi itibariyle başlanmıştır. (27.09.2013)